SAMSØ
UNGDOMSSKOLE.

Marsk Stigsvej 5 - 8305 Samsø
tlf: 51377197 - aubs@samsoe.dk

SSP-samarbejdet

Kontakt SSP konsulent, eller læs mere om SSP her på siden

SSP kontakt:                                                                      Ungdomsskoleleder:
SSP-Konsulent                                                                   SSP-ansvarlig
Rikke Aurø                                                                         Bo Steffensen
Tlf. 3076 1976                                                                   Tlf. 5137 7197
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                                  Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Organisering af SSP-arbejdet

SSP er det lokale kommunale samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, hvis mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Til at sikre et optimalt tværfagligt samarbejde omkring forebyggelse og opsøgende virksomhed i gruppen af børn og unge er der sammensat et SSP-team, som består af den SSP-ansvarlige og SSP koordinatoren.

For at sikre det meget lokale samarbejde omkring det forebyggende arbejde er der etableret et SSP udvalg

I udvalget sidder SSP-koordinator, den SSP-ansvarlige ( Ungdomsskolelederen ), én rep. for folkeskolens ledelse, chefen for social- og sundhedsafdelingen, UU-vejleder, én rep. fra familieafdelingen og Lokal betjenten.

Lovgrundlag for SSP

Lov om ændring af retsplejeloven (Politi- og domstolsreform) LOV nr. 538 af 08/06/2006 §110 - 115, som omhandler politiets samarbejde med kommuner gennem Kredsråd, Lokalråd og i SSP-arbejdet.

I forbindelse med Politi- og domstolsreform og lovgivningen udmøntet i forbindelse med denne, fremgår det, at der skal etableres et samarbejde mellem politi, kommunerne og andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.m. i politikredsen. Der er af regeringen og Folketinget lagt afgørende vægt på, at politiet også indenfor den nye struktur med store politikredse udbygger det fornødne lokalkendskab og en tæt kontakt til lokalsamfundet. Dette udmøntes gennem samarbejde i Kredsråd og Lokalråd.

SSP Kredsrådet i Østjyllands politikreds

Kredsrådet er det strategiske SSP beslutningsrum til erstatning af det tidligere lokalnævn vedr. politiets arbejde. I kredsrådet sidder Politikredsens borgmestre, kredsens politidirektør, kommunernes øverste SSP-ansvarlige m.fl.

Fra Samsø Kommune deltager borgmesteren i Kredsrådsmøderne. Der afholdes fire møder årligt. Ungdomsskolelederen er Samsø Kommunes bindeled til Østjyllands Politi.

SSP Lokalrådet i Samsø Kommune

Lokalrådet er et lokalt samarbejdsforum i den enkelte kommune med repræsentanter fra kommune, politi og det øvrige lokalsamfund. Det er lederen af lokal politiet i Østjylland, der er formand for Lokalrådet. Lokalrådet skal sikre indsigt i og samarbejde med lokalsamfundet, institutioner, foreninger, så der skabes et solidt fundament for lokale strategiske beslutninger i relation til det forebyggende arbejde, samt sikre at alle interessenter kan inddrages i en generel eller konkret kriminalpræventiv eller kriminalitetsbekæmpende indsats. Der udarbejdes en handleplan for lokalrådets arbejde.

Lokalrådet i Samsø kommune er bygget op omkring: Lokalpolitilederen, Ungdomsskolelederen, Skolelederen, Socialchefen, UU-vejlederen, lederen af Østjyllands Politis Kriminalpræventive Sektion, den politifaglige leder af forebyggelsesenheden og SSP-konsulenten. Lokalrådet afholder fire møder årligt.

 

Rejs med ungddomsskolen

Kurser i Samsø Ungdomsskole