SAMSØ
UNGDOMSSKOLE.

Marsk Stigsvej 5 - 8305 Samsø
tlf: 51377197 - aubs@samsoe.dk

information om Samsø Ungdomsskole.

Vores Virksomhedsplan:

Organisation
Samsø Ungdomsskole er en del af Samsø Kommunes skoletilbud, placeret under Børn-unge og kulturforvaltningen.
Ungdomsskolen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer ( 2 udpeget politisk, 2 udpeget af henholdsvis arbejdsgiverside og lønmodtagerside, 1 medarbejdderrepræsentant, samt 2 elevrepræsentanter. Endvidere deltager Ungdomsskolelederen som sekretær ved bestyrelsesmøderne.

Visioner og målsætning.
Ungdomsskolen ønsker at være medvirkende til, ud over at give de unge faglige kvalifikationer, at udvikle deres handlemuligheder i fællesskabet. Dette ønskes iværksat af viften af tilbud i ungdomsskolen. Ungdomsskolen ønsker at være en naturlig del af de unges muligheder i nærsamfundet og dermed være medvirkende til at bidrage konstruktivt til de unges udvikling til demokratiske borgere. Ungdomsskolen ønsker at udvikle samarbejdet med nuværende partnere og skabe muligheder for nye samarbejdspartnere. Dette kan gøres ved åbenhed og vigtigheden af, at det er de unge det drejer sig om. Ungdomsskolen ønsker at være en aktiv medspiller omkring arbejdet med Kommunens ungdomspolitik. Dette sker blandt andet gennem formandsskab for Det kommunale SSP udvalg, samt aktiv deltagelse i de tværkommunale samarbejdsgruppe "SSP Østj."

Hvad tilbyder Ungdomsskolen?
Ungdomsskolen tilbyder balndt andet undervisning i alm. fag, feks. sprog, sport, kreative og tekniske fag, knallert og traktor undervisning, samt kulturelle udflugter og rejser.

Hvem kan deltage i Ungdomsskolen ?
Ungdomsskolen er for alle kommunens unge mellem 14 og 18 år. Det er hensigten at få så bredt et udvalg af ungdommen til at deltage i Ungdomsskolen fag, som skal indeholde boglige, kreative og kropsligt udfordrende aspekter. Kommunalbestyrelsen i Samsø kommune har vedtaget at unge fra 7. klasse kan deltage i det kommunale ungdomsskoletilbud.

Hvordan tilmelder jeg mig ?
Ungdomsskolen udsender hvert år i august et nyt program til alle unge mellem 14 og 18 år. I programmet kan du læse om de enkelte fag og fimnde en tilmeldingsblanket.
Du kan også tilmelde dig direkte på Samsø Ungdomsskoles hjemmeside. Her kan du også læse om nyheder og kommende evnts.

Hvad koster det ?
Undervisningen er som udgangspunkt gratis og foregår for det meste på kommenens skoler. Der kan forekomme enkelte arrangementer med deltagerbetaling. F.eks. prøvegebyrer og rejser og aktiviteter udenfor Samsø.

Hvornår ligger undervisningen ?
Undervisningen ligger fortrinsvis på hverdage eftermidag eller aften og kan både være helårs eller med et begrænset antal timer. Desuden kan der være undervisning i weekends, samt rejser af flere dages varighed i skoleferier.

Ungdomsskolens muligheder
Ungdomsskolen giver mulighed for mange forskelligartede tilbud. Det er grundlæggende vigtigt at så mange som muligt får mulighed for at deltage uden at være i komkurrence med det frie foreningsliv på Samsø. Ungdomsskolen forsøger desuden  at finde samarbejdspartnere som gør det muligt at udvide mulighederne for de unge.

Rejs med ungddomsskolen

Kurser i Samsø Ungdomsskole